Jdi na obsah Jdi na menu

AKTIVITY KE DNI ZEMĚ

I když svátek Dne Země připadá na 22. dubna, naše aktivity s tím spojené by se do jednoho dne nevešlysmiley

První akcí, kterou jsme uskutečnili, bylo SÁZENÍ OVOCNÝCH STROMŮ na školní zahradě. Každá třída vysadila 9. dubna jeden strom - 1. a 2. třída jabloň, 3. třída hrušeň a 4. a 5. třída třešeň. V této souvislosti bychom rádi poděkovali panu Josefu Šmídovi, který ovocné dřeviny naší škole věnoval jako sponzorský dar. Našel si i čas přijít mezi děti, každé třídě zvlášť pomohl jednotlivé stromky zasadit. Seznámil nás s tím, co je při výsadbě zapotřebí a nyní budeme poctivě zalévat a doufat, že se stromečky ujmou a brzy začneme sklízet:-)

Druhou akcí byly práce spojené s údržbou okolí naší školy. Účastnily se jí děti ze 3. - 5. třídy, které byly pro tuto příležitost rozděleny do smíšených skupin. Za pěkného počasí 13. 4. prohlédla cesta před školou a okolí asfaltového hřiště.

Dále jsme uskutečnili výsadbu dřevěných vyvýšených záhonů, ke kterým jsme využili vyřazené díly švédské bedny. 22. dubna je žáci 4. a 5. třídy ukotvili do trávníku podél oken tříd a zasypali hlínou. Den poté je pak jednotlivé třídy osázely - 1. - 3. třída vytvořila zeleninové záhony a 4. a 5. třída bylinkové záhony. 

Vše jsme zakončili asi nejrozsáhlejší akcí, kterou byl ÚKLID ODPADKŮ V OBCI. Proběhl 23. dubna opět za účasti všech tříd. Každá třída se vydala podle plánu do předem určených míst v obci, aby posbírala případné odpadky. A že jich bylo! Nejvíce děti "překvapilo" množství odhozených cigaretových nedopalků, zejména ve středu obce. Některá nepřístupná místa nebo objemné odpadky jsme fotodokumentovali. Po více než dvou hodinách (prvňáčci a druháčci asi po hodině) jsme se opět sešli u školy a vážili svoje "úlovky". Celkové množství námi nasbíraného odpadu bylo bezmála 83 kilogramů!

TŘÍDA ČÁST OBCE POČET KG
1. Humna, Nový svět, Betlémek 7
2. Hřiště, Chaloupky, část Bařinek 21
3. Hlavní silnice, dětské hřiště 19,2
4. Hradská, Staré zelnice 24,2
5. Kostelní, Hrnčíře, ke koupališti 10,9
CELKEM   82,3

Na tomto místě bychom rádi poděkovali panu Pavlu Rozsypálkovi, který přispěl finanční částkou na zakoupení ochranných latexových rukavic pro děti a pevných pytlů na odpad. Touto činností jsme se zároveň připojili do 2. ročníku dobrovolnické akce Ukliďme Česko 2015. http://www.uklidmecesko.cz/event/11133

Věříme, že i díky této akci se děti stanou vnímavějšími ke svému okolí a uvědomí si, jak se k němu (ne)chovat:-)