Jdi na obsah Jdi na menu

Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku 2013/2014

Seznam uchazečů přijatých do 1. ročníku

pro školní rok 2013/2014 (dle přiděleného registračního čísla)

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012

§ 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

REG. ČÍSLO

 

 

ZSJA01

PŘIJÍMÁ SE

ZSJA13

PŘIJÍMÁ SE

ZSJA02

PŘIJÍMÁ SE

ZSJA14

PŘIJÍMÁ SE

ZSJA03

PŘIJÍMÁ SE

ZSJA15

PŘIJÍMÁ SE

ZSJA04

PŘIJÍMÁ SE

ZSJA16

PŘIJÍMÁ SE

ZSJA05

PŘIJÍMÁ SE

ZSJA17

PŘIJÍMÁ SE

ZSJA06

PŘIJÍMÁ SE

ZSJA18

PŘIJÍMÁ SE

ZSJA07

PŘIJÍMÁ SE

ZSJA19

PŘIJÍMÁ SE

ZSJA08

PŘIJÍMÁ SE

ZSJA20

PŘIJÍMÁ SE

ZSJA09

PŘIJÍMÁ SE

ZSJA21

PŘIJÍMÁ SE

ZSJA10

PŘIJÍMÁ SE

ZSJA22

PŘIJÍMÁ SE

ZSJA11

PŘIJÍMÁ SE

ZSJA23

PŘIJÍMÁ SE

ZSJA12

PŘIJÍMÁ SE

ZSJA24

PŘIJÍMÁ SE

 

 

                                                                                                                     

V Jalubí 12.2.2013

 

Kateřina Kuntová

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Jalubí, okres Uherské Hradiště